Menu

2026 – 身材 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《身》字的笔顺动画演示

《身》的笔顺动画写字动画演示

《身》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《身》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《材》字的笔顺动画演示

《材》的笔顺动画写字动画演示

《材》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《材》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他身材矮小
 • Phồn – 他身材矮小
 • Pinyin – Tā shēncái ǎixiǎo.
 • Bồi – Tha sân chái ái xẻo
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy thấp
 • Dịch tiếng Anh – He is short.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他身材庞大
 • Phồn – 他身材龐大
 • Pinyin – Tā shēncái pángdà
 • Bồi -Tha sân chái páng ta
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy cao to
 • Dịch tiếng Anh – he was very heavily built


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

  +  40  =  42