Menu

2028 – 神话 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《神》字的笔顺动画演示

《神》的笔顺动画写字动画演示

《神》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《神》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《话》字的笔顺动画演示

《话》的笔顺动画写字动画演示

《话》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《话》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 夸父追日是个古远的神话
 • Phồn – 夸父追日是個古遠的神話
 • Pinyin – Kuā fù zhuī rì shìgè gǔ yuǎn de shénhuà
 • Bồi – Khoa lhu chuây rư sư cưa cú doản tơ sấn hoa
 • Dịch tiếng Việt -Kuafu đuổi theo mặt trời là một huyền thoại cổ xưa
 • Dịch tiếng Anh – Kuafu’s chasing after the sun is an ancient mythology.

Ví dụ 2:

 • Giản – 就这样,神话被造了出来
 • Phồn – 就這樣,神話被造了出來
 • Pinyin – Jiù zhèyàng, shénhuà bèi zàole chūlái
 • Bồi – Chiêu chưa dang, sấn hoa pây chao lơ chu lái
 • Dịch tiếng Việt – Theo cách này, huyền thoại đã được tạo ra
 • Dịch tiếng Anh – Thus myths are made.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

  +  59  =  67