Menu

2032 – 生产 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《生》字的笔顺动画演示

《生》的笔顺动画写字动画演示

《生》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《生》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《产》字的笔顺动画演示

《产》的笔顺动画写字动画演示

《产》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《产》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 国内生产总值
 • Phồn – 國內生產總值
 • Pinyin – Guónèi shēngchǎn zǒng zhí
 • Bồi – Cúa nây sâng chán chủng chứ
 • Dịch tiếng Việt – Tổng sản phẩm quốc nội
 • Dịch tiếng Anh – gross domestic product

Ví dụ 2:

 • Giản – 让我们加快生产
 • Phồn – 讓我們加快生產
 • Pinyin – Ràng wǒmen jiākuài shēngchǎn
 • Bồi – Rang ủa mân cha khoai sâng chảng
 • Dịch tiếng Việt – Hãy tăng tốc sản xuất
 • Dịch tiếng Anh – Let’s rev up production.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

  +  60  =  64