Menu

2036 – 省略 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《省》字的笔顺动画演示

《省》的笔顺动画写字动画演示

《省》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《省》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《略》字的笔顺动画演示

《略》的笔顺动画写字动画演示

《略》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《略》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 一个常见的语法错误是省略插入语
 • Phồn – 一個常見的語法錯誤是省略插入語
 • Pinyin – Yīgè chángjiàn de yǔfǎ cuòwù shì shěnglüè chārù yǔ
 • Bồi – I cưa cháng chiên tơ dúy phả chua u sư sẩng luy ưa cha ru dủy
 • Dịch tiếng Việt – Một lỗi cú pháp phổ biến là bỏ qua dấu ngoặc đơn
 • Dịch tiếng Anh – A common syntax error is to omit a parenthesis.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这份解释三缄其口,甚至省略到了模糊的地步
 • Phồn – 這份解釋三緘其口,甚至省略到了模糊的地步
 • Pinyin – Zhè fèn jiěshì sānjiānqíkǒu, shènzhì shěnglüè dàole móhú dì dìbù
 • Bồi – Chưa phân chỉa sư san chiên chí khẩu, sân chư sẩng luy ưa tao lơ mua hú ti ti pu
 • Dịch tiếng Việt – Lời giải thích này là im lặng, và thậm chí bỏ qua đến mức mơ hồ
 • Dịch tiếng Anh – The explanation was concise,even elliptical to the verge of obscurity.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

41  +    =  43