Menu

2037 – 胜利 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《胜》字的笔顺动画演示

《胜》的笔顺动画写字动画演示

《胜》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《胜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《利》字的笔顺动画演示

《利》的笔顺动画写字动画演示

《利》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《利》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 胜利在望
 • Phồn – 勝利在望
 • Pinyin – Shènglì zàiwàng
 • Bồi – Sâng li chai oang
 • Dịch tiếng Việt – Chiến thắng là trong tầm mắt
 • Dịch tiếng Anh – Victory is in sight.

Ví dụ 2:

 • Giản – 取得最后胜利
 • Phồn – 取得最後勝利
 • Pinyin – Qǔdé zuìhòu shènglì
 • Bồi – Chủy tứa chuây hâu sâng li
 • Dịch tiếng Việt – Nhận chiến thắng cuối cùng
 • Dịch tiếng Anh – to have the last laugh


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

44  +    =  48