Menu

2040 – 失业 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《失》字的笔顺动画演示

《失》的笔顺动画写字动画演示

《失》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《失》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《业》字的笔顺动画演示

《业》的笔顺动画写字动画演示

《业》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《业》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 失业人口在增加
 • Phồn – 失業人口在增加
 • Pinyin – Shīyè rénkǒu zài zēngjiā
 • Bồi – Sư dê rấn khẩu chai châng cha
 • Dịch tiếng Việt – Dân số thất nghiệp ngày càng tăng
 • Dịch tiếng Anh – Unemployment is rising.

Ví dụ 2:

 • Giản – 总统更关心失业问题
 • Phồn – 总统更关心失业问题
 • Pinyin – Zǒngtǒng gèng guānxīn shīyè wèntí
 • Bồi – Chúng thủng câng quan xin sư dê uân thí
 • Dịch tiếng Việt – Tổng thống quan tâm nhiều hơn về thất nghiệp
 • Dịch tiếng Anh – The president was more concerned about the loss of jobs.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

5  +  5  =