Menu

2043 – 诗 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《诗》字的笔顺动画演示

《诗》的笔顺动画写字动画演示

《诗》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《诗》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 诗只有十行
 • Phồn – 詩只有十行
 • Pinyin – Shī zhǐyǒu shí háng
 • Bồi – Sư chứ dẩu sứ háng
 • Dịch tiếng Việt – Chỉ có mười dòng thơ
 • Dịch tiếng Anh – It was only ten lines.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这首诗她记得滚瓜烂熟
 • Phồn – 這首詩她記得滾瓜爛熟
 • Pinyin – Zhèshǒu shī tā jìdé gǔnguālànshú
 • Bồi – Chưa sẩu sư tha chi tứa củng qua lan sú
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy nhớ bài thơ này
 • Dịch tiếng Anh – She knew the poem by heart.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

8  +  1  =