Menu

2046 – 实习 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《实》字的笔顺动画演示

《实》的笔顺动画写字动画演示

《实》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《实》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《习》字的笔顺动画演示

《习》的笔顺动画写字动画演示

《习》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《习》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 一名实习护士/ 教师
 • Phồn – 一名實習護士/ 教師
 • Pinyin – Yī míng shíxí hùshì/ jiàoshī
 • Bồi – I mính sư xí hu sư/ cheo sư
 • Dịch tiếng Việt – Một y tá thực tập / giáo viên
 • Dịch tiếng Anh – a student nurse/ teacher

Ví dụ 2:

 • Giản – 我的夏季实习很快就要结束
 • Phồn – 我的夏季實習很快就要結束
 • Pinyin – Wǒ de xiàjì shíxí hěn kuài jiù yào jiéshù
 • Bồi – Ủa tơ xa chi sư xí hẩn khoai chiêu dao chía su
 • Dịch tiếng Việt – Kỳ thực tập mùa hè của tôi sẽ sớm kết thúc
 • Dịch tiếng Anh – The remaining days of my summer internship are dwindling rapidly.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

24  +    =  32