Menu

2047 – 实现 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《实》字的笔顺动画演示

《实》的笔顺动画写字动画演示

《实》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《实》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《现》字的笔顺动画演示

《现》的笔顺动画写字动画演示

《现》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《现》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她的梦想真正实现了
 • Phồn – 她的夢想真正實現了
 • Pinyin – Tā de mèngxiǎng zhēnzhèng shíxiànle
 • Bồi – Tha tơ mâng xẻng chân châng sứ xiên lơ
 • Dịch tiếng Việt – Ước mơ của cô đã thành hiện thực
 • Dịch tiếng Anh – Her dream really materialized.

Ví dụ 2:

 • Giản – 实现自己的抱负
 • Phồn – 實現自己的抱負
 • Pinyin – Shíxiàn zìjǐ de bàofù
 • Bồi – Sứ xiên chư chỉ tơ pao phu
 • Dịch tiếng Việt – Hiện thực hóa tham vọng của một người
 • Dịch tiếng Anh – to achieve one’s ambition


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

5  +  2  =