Menu

2048 – 实验 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《实》字的笔顺动画演示

《实》的笔顺动画写字动画演示

《实》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《实》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《验》字的笔顺动画演示

《验》的笔顺动画写字动画演示

《验》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《验》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这可以通过实验来确定
 • Phồn – 這可以通過實驗來確定
 • Pinyin – Zhè kěyǐ tōngguò shíyàn lái quèdìng
 • Bồi – Chưa khứa ỉ thung cua sứ dan lái chuê tinh
 • Dịch tiếng Việt – Điều này có thể được xác định bằng thực nghiệm
 • Dịch tiếng Anh – This can be experimentally determined.

Ví dụ 2:

 • Giản – 实验室在正前方
 • Phồn – 实验室在正前方
 • Pinyin – Shíyàn shì zài zhèng qiánfāng
 • Bồi – Sứ dan sư chai châng chiến phang
 • Dịch tiếng Việt – Phòng thí nghiệm trực tiếp ở phía trước
 • Dịch tiếng Anh – The laboratory is dead ahead.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 17 (2001 – 2050)

Comments

3  +  2  =