Menu

2053 – 时髦 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《时》字的笔顺动画演示

《时》的笔顺动画写字动画演示

《时》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《时》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《髦》字的笔顺动画演示

《髦》的笔顺动画写字动画演示

《髦》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《髦》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 时髦的阔人
 • Phồn – 時髦的闊人
 • Pinyin – Shímáo de kuò rén
 • Bồi – Sư máo tơ khua rấn
 • Dịch tiếng Việt – Người đàn ông thời trang
 • Dịch tiếng Anh – the smart set

Ví dụ 2:

 • Giản – 她穿着很时髦
 • Phồn – 她穿著很時髦
 • Pinyin – Tā chuānzhuó hěn shímáo
 • Bồi – Tha choan chúa ẩn sư máo
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy là thời trang
 • Dịch tiếng Anh – She was dressed very stylishly.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

1  +  1  =