Menu

2054 – 时期 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《时》字的笔顺动画演示

《时》的笔顺动画写字动画演示

《时》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《时》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《期》字的笔顺动画演示

《期》的笔顺动画写字动画演示

《期》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《期》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 在某个时期
 • Phồn – 在某个时期
 • Pinyin – Zài mǒu gè shíqí
 • Bồi – Chai mẩu cưa sư chí
 • Dịch tiếng Việt – Một lúc nào đó
 • Dịch tiếng Anh – somewhere along/ down the line

Ví dụ 2:

 • Giản – 在中世纪时期
 • Phồn – 在中世紀時期
 • Pinyin – Zài zhōng shìjì shíqí
 • Bồi – Chai chung sư chi sư chí
 • Dịch tiếng Việt – Trong thời trung cổ
 • Dịch tiếng Anh – in the Middle Ages


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

41  +    =  51