Menu

2060 – 事实 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《事》字的笔顺动画演示

《事》的笔顺动画写字动画演示

《事》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《事》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《实》字的笔顺动画演示

《实》的笔顺动画写字动画演示

《实》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《实》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 哀叹…的事实
 • Phồn – 哀嘆…的事實
 • Pinyin – Āitàn…de shìshí
 • Bồi – Ai than … tơ sư sứ
 • Dịch tiếng Việt – Than thở thực tế
 • Dịch tiếng Anh – to lament (the fact) that…

Ví dụ 2:

 • Giản – 这的确是事实
 • Phồn – 這的確是事實
 • Pinyin – Zhè díquè shì shìshí
 • Bồi – Chưa tí chuê sư sư sứ
 • Dịch tiếng Việt – Điều này thực sự đúng
 • Dịch tiếng Anh – This really is the truth.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

12  +    =  20