Menu

2073 – 手指– HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《手》字的笔顺动画演示

《手》的笔顺动画写字动画演示

《手》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《手》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《指》字的笔顺动画演示

《指》的笔顺动画写字动画演示

《指》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《指》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我把手指划破了
 • Phồn – 我把手指劃破了
 • Pinyin – Wǒ bǎ shǒuzhǐ huà pòle
 • Bồi – Úa pả sấu chử hoa pua lơ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi cắt trúng ngón tay của tôi
 • Dịch tiếng Anh – I’ve scratched my finger.

Ví dụ 2:

 • Giản – 割破手指/ 剪头发
 • Phồn – 割破手指/ 剪頭髮
 • Pinyin – Gē pò shǒuzhǐ/ jiǎn tóufà
 • Bồi – Cưa pua sấu chử/ chiển thấu phá
 • Dịch tiếng Việt – Cắt ngón tay / cắt tóc
 • Dịch tiếng Anh – to cut one’s finger/ hair


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

  +  80  =  90