Menu

2083 – 属于 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《属》字的笔顺动画演示

《属》的笔顺动画写字动画演示

《属》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《属》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《于》字的笔顺动画演示

《于》的笔顺动画写字动画演示

《于》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《于》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我完全属于你
 • Phồn – 我完全屬於你
 • Pinyin – Wǒ wánquán shǔyú nǐ
 • Bồi – Ủa oan choán sủ dúy nỉ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi thuộc về bạn
 • Dịch tiếng Anh – I’m all yours.

Ví dụ 2:

 • Giản – 你属于哪一组?
 • Phồn – 你屬於哪一組?
 • Pinyin – Nǐ shǔyú nǎ yī zǔ?
 • Bồi – Ní sủ dúy nả i chủ?
 • Dịch tiếng Việt -Bạn thuộc nhóm nào?
 • Dịch tiếng Anh – which group do you fall into?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

  +  21  =  23