Menu

2085 – 鼠标 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《鼠》字的笔顺动画演示

《鼠》的笔顺动画写字动画演示

《鼠》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《鼠》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《标》字的笔顺动画演示

《标》的笔顺动画写字动画演示

《标》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《标》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 鼠标驱动器
 • Phồn – 鼠標驅動器
 • Pinyin – Shǔbiāo qūdòngqì
 • Bồi – Sủ peo chuy tung chi
 • Dịch tiếng Việt -Trình điều khiển chuột
 • Dịch tiếng Anh – mouse driver

Ví dụ 2:

 • Giản – 鼠标动力学
 • Phồn – 鼠標動力學
 • Pinyin – Shǔbiāo dònglì xué
 • Bồi – Sủ peo tung li xuế
 • Dịch tiếng Việt -Động lực học của chuột
 • Dịch tiếng Anh – mouse dynamics


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

  +  44  =  45