Menu

2089 – 甩 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《甩》字的笔顺动画演示

《甩》的笔顺动画写字动画演示

《甩》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《甩》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 女朋友把他甩了
 • Phồn – 女朋友把他甩了
 • Pinyin – Nǚ péngyǒu bǎ tā shuǎile
 • Bồi – Nủy pấng dẩu pả tha soải lơ
 • Dịch tiếng Việt – Bạn gái đổ anh
 • Dịch tiếng Anh – His girlfriend kicked him out.

Ví dụ 2:

 • Giản – 萨姆甩过头,走过去了
 • Phồn – 薩姆甩過頭,走過去了
 • Pinyin – Sà mǔ shuǎi guòtóu, zǒu guòqùle
 • Bồi – Sa mú soải cua thấu, chẩu cua chuy lơ
 • Dịch tiếng Việt -Sam lắc đầu và đi qua
 • Dịch tiếng Anh – Sam flung back his head and passed on.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

  +  75  =  84