Menu

2096 – 思考 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《思》字的笔顺动画演示

《思》的笔顺动画写字动画演示

《思》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《思》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《考》字的笔顺动画演示

《考》的笔顺动画写字动画演示

《考》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《考》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她的头脑忙于思考
 • Phồn – 她的頭腦忙於思考
 • Pinyin – Tā de tóunǎo mángyú sāi kǎo
 • Bồi – Tha tơ thấu nảo máng dúy sai khảo
 • Dịch tiếng Việt – Đầu óc cô ấy đang bận suy nghĩ.
 • Dịch tiếng Anh – Her mind is occupied with speculation.

Ví dụ 2:

 • Giản – 思考需要推理能力
 • Phồn – 思考需要推理能力
 • Pinyin – Sīkǎo xūyào tuīlǐ nénglì
 • Bồi – Sư khảo xuy dao thuây lỉ nấng li
 • Dịch tiếng Việt – Suy nghĩ đòi hỏi lý luận
 • Dịch tiếng Anh – Thinking requires the ability to reason.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

  +  86  =  96