Menu

2098 – 撕 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《撕》字的笔顺动画演示

《撕》的笔顺动画写字动画演示

《撕》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《撕》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 根性撕脱伤
 • Phồn – 根性撕脫傷
 • Pinyin – Gēnxìng sī tuō shāng
 • Bồi – Cân xinh sư thua sang
 • Dịch tiếng Việt – Rễ cây
 • Dịch tiếng Anh – Avulsion injury.

Ví dụ 2:

 • Giản – 产科撕裂伤
 • Phồn – 產科撕裂傷
 • Pinyin – Chǎnkē sī liè shāng
 • Bồi – Chản khưa sư lia sang
 • Dịch tiếng Việt – Chấn thương sản khoa
 • Dịch tiếng Anh – Obstrical laceration.


Các chữ Hán đồng âm

 • 丝: silk; thread; trace; CL:條|条[tiao2];
 • 偲: talented; urgent;
 • 厮: mutually; with one another; manservant; boy servant; guy (derog.);
 • 司: to take charge of; to manage; department (under a ministry);
 • 咝: (onom.) to hiss; to whistle; to whiz; to fizz;
 • 嘶: hiss; neigh; Ss! (sound of air sucked between the teeth, indicating hesitation or thinking over);
 • 思: to think; to consider;
 • 斯: Slovakia; Slovak; abbr. for 斯洛伐克[Si1 luo4 fa2 ke4];
 • 澌: drain dry; to exhaust;
 • 禠: felicity; blessing;
 • 私: personal; private; selfish;
 • 糹: 糹
 • 缌: fine linen;
 • 罳: screen;
 • 虒: amphibious animal with one horn;
 • 蛳: snail;
 • 覗: peek;
 • 锶: strontium (chemistry);
 • 飔: cool breeze of autumn;
 • 鸶: heron;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 18 (2051 – 2100)

Comments

31  +    =  38