Menu

2103 – 随身 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《随》字的笔顺动画演示

《随》的笔顺动画写字动画演示

《随》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《随》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《身》字的笔顺动画演示

《身》的笔顺动画写字动画演示

《身》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《身》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 列一个表,随身带着
 • Phồn – 列一個表,隨身帶著
 • Pinyin – Liè yīgè biǎo, suíshēn dàizhe
 • Bồi – Lia i cưa pẻo, suấy sân tai chơ
 • Dịch tiếng Việt – Làm một cái bàn và mang nó theo bạn
 • Dịch tiếng Anh – Make a list so that you can take it with you.

Ví dụ 2:

 • Giản – 全体随身侍从
 • Phồn – 全體隨身侍從
 • Pinyin – Quántǐ suíshēn shìcóng
 • Bồi – Choán thỉ suấy sân sư chúng
 • Dịch tiếng Việt – Tất cả tiếp viên
 • Dịch tiếng Anh – personal staff


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

  +  16  =  24