Menu

2105 – 随手 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《随》字的笔顺动画演示

《随》的笔顺动画写字动画演示

《随》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《随》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《手》字的笔顺动画演示

《手》的笔顺动画写字动画演示

《手》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《手》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 请随手关门
 • Phồn – 請隨手關門
 • Pinyin – Qǐng suíshǒu guānmén
 • Bồi – Chỉnh suấy sẩu quan mấn
 • Dịch tiếng Việt – Làm ơn đóng cửa lại
 • Dịch tiếng Anh – Please close the door on your way.

Ví dụ 2:

 • Giản – 随手修匀法
 • Phồn – 隨手修勻法
 • Pinyin – Suíshǒu xiū yún fǎ
 • Bồi – Suấy sẩu xiêu duýn phả
 • Dịch tiếng Việt – Làm mịn ngẫu nhiên
 • Dịch tiếng Anh – smoothing by free hand


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

  +  20  =  22