Menu

2107 – 损失 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《损》字的笔顺动画演示

《损》的笔顺动画写字动画演示

《损》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《损》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《失》字的笔顺动画演示

《失》的笔顺动画写字动画演示

《失》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《失》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我来抵偿损失
 • Phồn – 我來抵償損失
 • Pinyin – Wǒ lái dǐcháng sǔnshī
 • Bồi – Ủa lái tỉ cháng suẩn sư
 • Dịch tiếng Việt – Hãy để tôi bù đắp sự mất mát
 • Dịch tiếng Anh – I’ll make good the loss.

Ví dụ 2:

 • Giản – 用钱赔偿损失
 • Phồn – 用錢賠償損失
 • Pinyin – Yòng qián péicháng sǔnshī
 • Bồi – Dung chiến pấy cháng suẩn sư
 • Dịch tiếng Việt – Sử dụng tiền để bồi thường
 • Dịch tiếng Anh – compensate one’s loss with money


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

58  +    =  65