Menu

2114 – 谈判 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《谈》字的笔顺动画演示

《谈》的笔顺动画写字动画演示

《谈》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《谈》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《判》字的笔顺动画演示

《判》的笔顺动画写字动画演示

《判》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《判》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 多边贸易谈判
 • Phồn – 多邊貿易談判
 • Pinyin – Duōbiān màoyì tánpàn
 • Bồi – Tua piên mao i thán pan
 • Dịch tiếng Việt – Đàm phán thương mại đa phương
 • Dịch tiếng Anh – multilateral trade talks

Ví dụ 2:

 • Giản – 各方彻夜谈判
 • Phồn – 各方徹夜談判
 • Pinyin – Gè fāng chèyè tánpàn
 • Bồi – Cưa phang chưa dê thán pan
 • Dịch tiếng Việt – Đàm phán cả đêm
 • Dịch tiếng Anh – The parties negociated all night.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

  +  15  =  16