Menu

2117 – 桃 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《桃》字的笔顺动画演示

《桃》的笔顺动画写字动画演示

《桃》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《桃》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 大果桃金娘
 • Phồn – 大果桃金孃
 • Pinyin – Dà guǒ táo jīn niáng
 • Bồi – Ta của tháo chin néng
 • Dịch tiếng Việt – Myrtle trái cây lớn
 • Dịch tiếng Anh – Finger cherry.

Ví dụ 2:

 • Giản – 桃污斑病毒
 • Phồn – 桃污斑病毒
 • Pinyin – Táo wū bān bìngdú
 • Bồi – Tháo u pan pinh tú
 • Dịch tiếng Việt – Vi rút vết đào
 • Dịch tiếng Anh – Peach blotch virus.


Các chữ Hán đồng âm

 • 匋: pottery;
 • 啕: wail;
 • 梼: dunce; blockhead;
 • 洮: to cleanse; name of a river;
 • 淘: to wash; to clean out; to cleanse; to eliminate; to dredge;
 • 绹: bind; cord; twist;
 • 萄: grape
 • 逃: to escape; to run away; to flee;
 • 醄: very drunk; blotto; happy appearance; happy looks;
 • 陶: pottery; pleased;
 • 鞀: hand drum used by peddlers;
 • 鼗: a drum-shaped rattle (used by peddlers or as a toy); rattle-drum;


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

59  +    =  61