Menu

2118 – 淘气 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《淘》字的笔顺动画演示

《淘》的笔顺动画写字动画演示

《淘》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《淘》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《气》字的笔顺动画演示

《气》的笔顺动画写字动画演示

《气》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《气》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这孩子淘气得不得了
 • Phồn – 這孩子淘氣得不得了
 • Pinyin – Zhè háizi táoqì dé bùdéle
 • Bồi – Chưa hái tháo chi tứa pu tứa lơ
 • Dịch tiếng Việt – Đứa trẻ này quá nghịch ngợm
 • Dịch tiếng Anh – This child is terribly naughty.

Ví dụ 2:

 • Giản – 别生气,她没有淘气
 • Phồn – 別生氣,她沒有淘氣
 • Pinyin – Bié shēngqì, tā méiyǒu táoqì
 • Bồi – Pía sâng chi, tha mấy dẩu tháo chi
 • Dịch tiếng Việt – Đừng tức giận, cô ấy không nghịch ngợm
 • Dịch tiếng Anh – Don’t get so angry, she didn’t play up.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

79  +    =  87