Menu

2120 – 逃避 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《逃》字的笔顺动画演示

《逃》的笔顺动画写字动画演示

《逃》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《逃》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《避》字的笔顺动画演示

《避》的笔顺动画写字动画演示

《避》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《避》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她逃避责任
 • Phồn – 她逃避責任
 • Pinyin – Tā táobì zérèn
 • Bồi – Tha tháo pi chứa rân
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy trốn tránh trách nhiệm
 • Dịch tiếng Anh – She shirks her duties.

Ví dụ 2:

 • Giản – 逃避做某事
 • Phồn – 逃避做某事
 • Pinyin – Táobì zuò mǒu shì
 • Bồi – Tháo pi chua mẩu sư
 • Dịch tiếng Việt – Tránh làm gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to get out of doing something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

46  +    =  54