Menu

2121 – 讨价还价 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6 (*)

《讨》字的笔顺动画演示

《讨》的笔顺动画写字动画演示

《讨》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《讨》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《价》字的笔顺动画演示

《价》的笔顺动画写字动画演示

《价》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《价》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《还》字的笔顺动画演示

《还》的笔顺动画写字动画演示

《还》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《还》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《价》字的笔顺动画演示

《价》的笔顺动画写字动画演示

《价》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《价》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: THẢO GIÁ HOÀN GIÁ
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Mặc cả khi mua bán
 • Giải thích sâu thành ngữ
  • 【解释】:买卖东西,卖主要价高,买主给价低,双方要反复争议。也比喻在进行谈判时反复争议,或接受任务时讲条件。
  • Giải thích: Trong mua bán, bên bán muốn bán giá cao, bên mua muốn mua giá thấp, đôi bên phải tranh luận qua lại. Cũng ví với tranh luận khi tiến hành đàm phán, hoặc thảo luận điền kiện khi nhận bất kỳ nhiệm vụ nào.
   Giải thích âm Hán Việt: Thảo: thảo luận; bàn bạc.
  • VD: 在集市上买东西,必须学会讨价还价。
  • 在集市上買東西,必須學會討價還價。
  • Zài jí shì shàng mǎi dōngxī, bìxū xuéhuì tǎojiàhuánjià.
  • Ở chợ mua đồ phải học cách trả giá.
  • 顾客为了省钱,讨价还价是常有的事。
  • 顧客為了省錢,討價還價是常有的事。
  • Gùkè wéi le shěng qián, tǎojiàhuánjià shì cháng yǒu de shì.
  • Khách hàng vì muốn tiết kiệm tiền, nên việc trả giá là chuyện thường tình.


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 就某物讨价还价
 • Phồn – 就某物討價還價
 • Pinyin – Jiù mǒu wù tǎojiàhuánjià
 • Bồi – Chiêu mẩu u thảo cha hoán cha
 • Dịch tiếng Việt – Mặc cả cò kè bớt một thêm hai món đồ gì đó
 • Dịch tiếng Anh – to haggle over the price of something

Ví dụ 2:

 • Giản – 很难和他讨价还价
 • Phồn – 很難和他討價還價
 • Pinyin – Hěn nán hé tā tǎojiàhuánjià
 • Bồi – Hẩn nán hứa tha thảo cha hoán cha
 • Dịch tiếng Việt – Cực khó mà cò kè bớt một thêm hai với anh ta
 • Dịch tiếng Anh – He is a hard bargainer.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

4  +    =  5