Menu

2129 – 提问 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《提》字的笔顺动画演示

《提》的笔顺动画写字动画演示

《提》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《提》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《问》字的笔顺动画演示

《问》的笔顺动画写字动画演示

《问》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《问》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 轮到我提问了。
 • Phồn – 轮到我提问了。
 • Pinyin – Lúndào wǒ tíwèn le.
 • Bồi – Luấn tao ủa thí uân lơ
 • Dịch tiếng Việt – Đến lượt tôi đặt câu hỏi.
 • Dịch tiếng Anh – It’s my turn to ask a question.

Ví dụ 2:

 • Giản – 向某人提问
 • Phồn – 向某人提问
 • Pinyin – xiàng mǒurén tíwèn
 • Bồi – Xeng mẩu rấn thí uân
 • Dịch tiếng Việt – Hỏi ai đó
 • Dịch tiếng Anh – to put a question (to somebody)


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

  +  56  =  64