Menu

2130 – 题目 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《题》字的笔顺动画演示

《题》的笔顺动画写字动画演示

《题》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《题》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《目》字的笔顺动画演示

《目》的笔顺动画写字动画演示

《目》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《目》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他曾苦心研究过这题目
 • Phồn – 他曾苦心研究過這題目
 • Pinyin – Tā céng kǔxīn yánjiūguò zhè tímù
 • Bồi – Tha chấng khủ xin dán chiêu cua chưa thí mu
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy làm việc chăm chỉ
 • Dịch tiếng Anh – He painstakingly researched the topic.

Ví dụ 2:

 • Giản – 真实性题目
 • Phồn – 真實性題目
 • Pinyin – Zhēnshí xìng tímù
 • Bồi – Chân sứ xinh thí mu
 • Dịch tiếng Việt – Xác thực
 • Dịch tiếng Anh – problematic word problems.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

56  +    =  61