Menu

2131 – 体会 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《体》字的笔顺动画演示

《体》的笔顺动画写字动画演示

《体》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《体》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《会》字的笔顺动画演示

《会》的笔顺动画写字动画演示

《会》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《会》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这液体会挥发。
 • Phồn – 這液體會揮發。
 • Pinyin – Zhè yètǐ huì huīfā.
 • Bồi – chưa dê thỉ huây huây pha.
 • Dịch tiếng Việt – Chất lỏng này sẽ bay hơi.
 • Dịch tiếng Anh – The liquid will be evaporated.

Ví dụ 2:

 • Giản – 冷物体会收缩。
 • Phồn – 冷物體會收縮。
 • Pinyin – Lěng wù tǐhuì shōusuō.
 • Bồi – lẩng u thỉ huây sâu sua.
 • Dịch tiếng Việt – Vật gặp lạnh sẽ co lại.
 • Dịch tiếng Anh – The cold substance astringes.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

12  +    =  21