Menu

2133 – 体现 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《体》字的笔顺动画演示

《体》的笔顺动画写字动画演示

《体》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《体》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《现》字的笔顺动画演示

《现》的笔顺动画写字动画演示

《现》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《现》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这个态度如何体现出?
 • Phồn -這個態度如何體現出?
 • Pinyin – Zhège tàidù rúhé tǐxiànchū ?
 • Bồi – Chưa cơ thai tu ru hứa thỉ xiên chu?
 • Dịch tiếng Việt – Thái độ này biểu hiện như thế nào?
 • Dịch tiếng Anh – how does this attitude express itself?

Ví dụ 2:

 • Giản – 圈子是他生活理念的具体体现
 • Phồn – 圈子是他生活理念的具體體現
 • Pinyin – Quānzi shì tā shēnghuó lǐniàn de jùtǐ tǐxiàn
 • Bồi – Choan chư sư tha sâng húa lỉ niên tơ chu thí thỉ xiên
 • Dịch tiếng Việt – Vòng tròn là hiện thân cụ thể của ý tưởng cuộc sống của anh ấy
 • Dịch tiếng Anh – A circle was the embodiment of his concept of life.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

9  +  1  =