Menu

2134 – 体验 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《体》字的笔顺动画演示

《体》的笔顺动画写字动画演示

《体》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《体》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《验》字的笔顺动画演示

《验》的笔顺动画写字动画演示

《验》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《验》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我首先体验了他的方法
 • Phồn – 我首先體驗了他的方法
 • Pinyin – Wǒ shǒuxiān tǐyànle tā de fāngfǎ
 • Bồi – Úa sẩu xiên thỉ dan tha tơ phang phả
 • Dịch tiếng Việt – Lần đầu tiên tôi trải nghiệm phương pháp của anh ấy.
 • Dịch tiếng Anh – I have experienced his methods first hand.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这种体验将使她更加坚强
 • Phồn – 這種體驗將使她更加堅強
 • Pinyin – Zhè zhǒng tǐyàn jiāng shǐ tā gèngjiā jiānqiáng
 • Bồi – Chưa chúng thỉ dan cheng sử tha câng cha chiên chéng
 • Dịch tiếng Việt – Kinh nghiệm này sẽ làm cho cô ấy mạnh mẽ hơn
 • Dịch tiếng Anh – This experience will toughen her.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

7  +  3  =