Menu

2135 – 天空 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《天》字的笔顺动画演示

《天》的笔顺动画写字动画演示

《天》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《天》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《空》字的笔顺动画演示

《空》的笔顺动画写字动画演示

《空》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《空》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 天空变暗了
 • Phồn – 天空變暗了
 • Pinyin – Tiānkōng biàn ànle
 • Bồi – Thiên khung piên an lơ
 • Dịch tiếng Việt – Bầu trời đang tối dần
 • Dịch tiếng Anh – The sky darkened.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他指向天空
 • Phồn – 他指向天空
 • Pinyin – Tā zhǐxiàng tiānkōng
 • Bồi – Tha chử xeng thiên khung
 • Dịch tiếng Việt -Anh ta chỉ lên trời
 • Dịch tiếng Anh – He pointed heavenward.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

  +  75  =  82