Menu

2136 – 天真 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《天》字的笔顺动画演示

《天》的笔顺动画写字动画演示

《天》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《天》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《真》字的笔顺动画演示

《真》的笔顺动画写字动画演示

《真》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《真》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 象初生婴儿般天真无邪
 • Phồn – 像初生嬰兒般天真無邪
 • Pinyin – Xiàng chūshēng yīng’ér bān tiānzhēn wú xié
 • Bồi – Xeng chu sâng dinh ứa pan thiên chân u xía
 • Dịch tiếng Việt – Ngây thơ như một đứa trẻ sơ sinh
 • Dịch tiếng Anh – as innocent as a newborn baby

Ví dụ 2:

 • Giản – 这个小姑娘天真烂漫,十分可爱
 • Phồn – 這個小姑娘天真爛漫,十分可愛
 • Pinyin – Zhège xiǎo gūniáng tiānzhēn lànmàn, shífēn kě’ài
 • Bồi – Chưa cơ xẻo cu néng thiên chân lan man, sứ phân khửa ai
 • Dịch tiếng Việt – Cô bé này rất hồn nhiên và rất dễ thương.
 • Dịch tiếng Anh – The little girl is innocent and very lovely.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

1  +  1  =