Menu

2150 – 土豆 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《土》字的笔顺动画演示

《土》的笔顺动画写字动画演示

《土》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《土》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《豆》字的笔顺动画演示

《豆》的笔顺动画写字动画演示

《豆》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《豆》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 土豆炖烂了
 • Phồn – 土豆燉爛了
 • Pinyin – Tǔdòu dùn lànle
 • Bồi – Thú tâu tuân lan lơ
 • Dịch tiếng Việt – Khoai tây thối rồi
 • Dịch tiếng Anh – The potatoes are done.

Ví dụ 2:

 • Giản – 几乎没有土豆了
 • Phồn – 幾乎沒有土豆了
 • Pinyin – Jīhū méiyǒu tǔdòule
 • Bồi – Chi hu mấy dấu thủ tâu lơ
 • Dịch tiếng Việt – Hầu như không có khoai tây
 • Dịch tiếng Anh – there were hardly any potatoes


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 19 (2101 – 2150)

Comments

4  +  3  =