Menu

2151 – 兔子 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《兔》字的笔顺动画演示

《兔》的笔顺动画写字动画演示

《兔》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《兔》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《子》字的笔顺动画演示

《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 兔子不吃窝边草
 • Phồn – 兔子不吃窩邊草
 • Pinyin – Tùzǐ bù chī wō biān cǎo
 • Bồi – Thu chử pu chư ua piên chảo
 • Dịch tiếng Việt – Thỏ không ăn cỏ yến
 • Dịch tiếng Anh – A rabbit doesn’t eat the grass near its own hole.

Ví dụ 2:

 • Giản – 兔子们在花园里跳跃
 • Phồn – 兔子們在花園裡跳躍
 • Pinyin – Tùzǐmen zài huāyuán lǐ tiàoyuè
 • Bồi – Thu chử mân chai hoa doán lỉ theo duê
 • Dịch tiếng Việt – Thỏ nhảy trong vườn
 • Dịch tiếng Anh – The rabbits darted around in the garden.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

3  +  6  =