Menu

2155 – 推广 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《推》字的笔顺动画演示

《推》的笔顺动画写字动画演示

《推》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《推》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《广》字的笔顺动画演示

《广》的笔顺动画写字动画演示

《广》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《广》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 宣传推广活动
 • Phồn – 宣傳推廣活動
 • Pinyin – Xuānchuán tuīguǎng huódòng
 • Bồi – Xoan choán thuây quảng húa tung
 • Dịch tiếng Việt – Hoạt động xúc tiến
 • Dịch tiếng Anh – Publicity and Promotional Events

Ví dụ 2:

 • Giản – 推广薛定谔方程
 • Phồn – 推廣薛定諤方程
 • Pinyin – Tuīguǎng xuēdìng’è fāngchéng
 • Bồi – Thuây quảng xuê tinh ưa phang chấng
 • Dịch tiếng Việt – Tổng quát hóa phương trình Schrodinger
 • Dịch tiếng Anh – extended schrodinger equation


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

  +  42  =  45