Menu

2158 – 退步 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《退》字的笔顺动画演示

《退》的笔顺动画写字动画演示

《退》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《退》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《步》字的笔顺动画演示

《步》的笔顺动画写字动画演示

《步》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《步》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 技术上这是个退步
 • Phồn – 技術上這是個退步
 • Pinyin – Jìshù shàng zhè shìgè tuìbù
 • Bồi – Chi su sang chưa sư cưa thuây pu
 • Dịch tiếng Việt – Về mặt kỹ thuật đây là một bước lùi
 • Dịch tiếng Anh – Technologically, this is a step backwards.

Ví dụ 2:

 • Giản – 没有退步?
 • Phồn – 沒有退步?
 • Pinyin – Méiyǒu tuìbù?
 • Bồi – Mấy dẩu thuây pu?
 • Dịch tiếng Việt – Không lùi bước?
 • Dịch tiếng Anh – And no collective compromise.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

8  +  2  =