Menu

2159 – 退休 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《退》字的笔顺动画演示

《退》的笔顺动画写字动画演示

《退》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《退》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《休》字的笔顺动画演示

《休》的笔顺动画写字动画演示

《休》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《休》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 鲍勃提前退休了
 • Phồn – 鮑勃提前退休了
 • Pinyin – Bào bó tíqián tuìxiūle
 • Bồi – Pao púa thi chiến thuây xiêu lơ
 • Dịch tiếng Việt – Bob nghỉ hưu sớm
 • Dịch tiếng Anh – Bob got an early retirement.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我听说你在考虑退休
 • Phồn – 我聽說你在考慮退休
 • Pinyin – Wǒ tīng shuō nǐ zài kǎolǜ tuìxiū
 • Bồi – Ủa thinh sua nỉ chai khảu luy thuây xiêu
 • Dịch tiếng Việt – Tôi nghe nói bạn đang xem xét nghỉ hưu
 • Dịch tiếng Anh – I hear you’re thinking of retiring.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

13  +    =  22