Menu

2160 – 歪 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《歪》字的笔顺动画演示

《歪》的笔顺动画写字动画演示

《歪》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《歪》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 画挂歪了
 • Phồn – 畫掛歪了
 • Pinyin – Huà guà wāile
 • Bồi – Hoa qua oai lơ
 • Dịch tiếng Việt – Hình ảnh bị méo
 • Dịch tiếng Anh – The picture is crooked.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他歪着脸笑了
 • Phồn – 他歪著臉笑了
 • Pinyin – Tā wāizhe liǎn xiàole
 • Bồi – Tha oai chơ liển xeo lơ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy cười quanh co.
 • Dịch tiếng Anh – He smiled lopsidedly.


Các chữ Hán đồng âm

 • 㖞: awry (mouth); askew; Taiwan pr. [kuai1];
 • 呙: lopsided; Taiwan pr. [kuai1];


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

16  +    =  22