Menu

2164 – 完善 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《完》字的笔顺动画演示

《完》的笔顺动画写字动画演示

《完》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《完》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《善》字的笔顺动画演示

《善》的笔顺动画写字动画演示

《善》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《善》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 读书使人完善
 • Phồn – 讀書使人完善
 • Pinyin – Dúshū shǐ rén wánshàn
 • Bồi – Tú su sử rấn oán san
 • Dịch tiếng Việt – Đọc sách làm cho mọi người hoàn hảo
 • Dịch tiếng Anh – Reading makes a full man.

Ví dụ 2:

 • Giản – 法律体系需要完善
 • Phồn – 法律體系需要完善
 • Pinyin – Fǎlǜ tǐxì xūyào wánshàn
 • Bồi – Phả luy thỉ xi xuy dao oán san
 • Dịch tiếng Việt – Hệ thống pháp luật cần cải thiện
 • Dịch tiếng Anh – The legal system needs to be improved.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

  +  4  =  9