Menu

2169 – 往返 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《往》字的笔顺动画演示

《往》的笔顺动画写字动画演示

《往》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《往》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《返》字的笔顺动画演示

《返》的笔顺动画写字动画演示

《返》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《返》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我坐了一辆出租车往返
 • Phồn – 我坐了一輛出租車往返
 • Pinyin – Wǒ zuòle yī liàng chūzū chē wǎngfǎn
 • Bồi – Ủa chua lơ i leng chu chu chưa oáng phản
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đi taxi đến và đi
 • Dịch tiếng Anh – I took a taxi there and back.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她想订张往返机票
 • Phồn – 她想訂張往返機票
 • Pinyin – Tā xiǎng dìng zhāng wǎngfǎn jīpiào
 • Bồi – Tha xẻng tinh chang oáng phản chi peo
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy muốn đặt vé khứ hồi
 • Dịch tiếng Anh – She would like to book a round trip ticket.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

87  +    =  90