Menu

2188 – 温暖 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《温》字的笔顺动画演示

《温》的笔顺动画写字动画演示

《温》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《温》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《暖》字的笔顺动画演示

《暖》的笔顺动画写字动画演示

《暖》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《暖》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 温暖的阳光
 • Phồn – 溫暖的陽光
 • Pinyin – Wēnnuǎn de yángguāng
 • Bồi – Uân noản tơ dáng quang
 • Dịch tiếng Việt – Nắng ấm
 • Dịch tiếng Anh – warm sunshine

Ví dụ 2:

 • Giản – 天气有些温暖
 • Phồn – 天氣有些溫暖
 • Pinyin – Tiānqì yǒuxiē wēnnuǎn
 • Bồi – Thiên chi dẩu xia uân noản
 • Dịch tiếng Việt – Hơi ấm một chút
 • Dịch tiếng Anh – It’s a bit warm.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

62  +    =  63