Menu

2191 – 文具 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《文》字的笔顺动画演示

《文》的笔顺动画写字动画演示

《文》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《文》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《具》字的笔顺动画演示

《具》的笔顺动画写字动画演示

《具》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《具》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 书写文具箱
 • Phồn – 書寫文具箱
 • Pinyin – Shūxiě wénjù xiāng
 • Bồi – Su xỉa uấn chuy xeng
 • Dịch tiếng Việt – Viết văn phòng phẩm
 • Dịch tiếng Anh – writing desk.

Ví dụ 2:

 • Giản – 写字台文具盒
 • Phồn – 寫字台文具盒
 • Pinyin – Xiězìtái wénjù hé
 • Bồi – Xỉa thái uấn chuy hứa
 • Dịch tiếng Việt – Bàn làm việc văn phòng phẩm
 • Dịch tiếng Anh – desk organizer.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

  +  17  =  23