Menu

2198 – 问候 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《问》字的笔顺动画演示

《问》的笔顺动画写字动画演示

《问》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《问》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《候》字的笔顺动画演示

《候》的笔顺动画写字动画演示

《候》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《候》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她向你问候
 • Phồn – 她向你問候
 • Pinyin – Tā xiàng nǐ wènhòu
 • Bồi – Tha xeng nỉ uân hâu
 • Dịch tiếng Việt -Cô ấy chào bạn
 • Dịch tiếng Anh – she sends (you) her love

Ví dụ 2:

 • Giản – 向…表示问候
 • Phồn – 向…表示問候
 • Pinyin – Xiàng…biǎoshì wènhòu
 • Bồi – Xeng … pẻo sư uân hâu
 • Dịch tiếng Việt – Chào hỏi
 • Dịch tiếng Anh – to give one’s regards to


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 20 (2151 – 2200)

Comments

2  +  1  =