Menu

2203 – 无数 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《无》字的笔顺动画演示

《无》的笔顺动画写字动画演示

《无》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《无》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《数》字的笔顺动画演示

《数》的笔顺动画写字动画演示

《数》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《数》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 无数的人/ 物
 • Phồn – 無數的人/ 物
 • Pinyin – Wú shǔ de rén/ wù
 • Bồi – Ua sủ tơ rấn/ u
 • Dịch tiếng Việt – Vô số người
 • Dịch tiếng Anh – millions of people/ things

Ví dụ 2:

 • Giản – 爷爷知道无数的故事
 • Phồn – 爺爺知道無數的故事
 • Pinyin – Yéyé zhīdào wú shǔ de gùshì
 • Bồi – Dê dế chư tao ú sủ tơ cu sư
 • Dịch tiếng Việt – Ông nội biết vô số chuyện
 • Dịch tiếng Anh – Grandpa knows an ocean of stores.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

  +  86  =  92