Menu

2214 – 系统 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《系》字的笔顺动画演示

《系》的笔顺动画写字动画演示

《系》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《系》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《统》字的笔顺动画演示

《统》的笔顺动画写字动画演示

《统》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《统》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他习惯无系统地工作
 • Phồn – 他習慣無系統地工作
 • Pinyin – Tā xíguàn wú xìtǒng dì gōngzuò
 • Bồi – Tha xí quan ú xi thủng ti cung chua
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy đã quen làm việc không có hệ thống
 • Dịch tiếng Anh – He works in an unsystematic manner.

Ví dụ 2:

 • Giản – 雷达导航系统
 • Phồn – 雷達導航系統
 • Pinyin – Léidá dǎoháng xìtǒng
 • Bồi – Lây tá tảo háng xi thủng
 • Dịch tiếng Việt – Hệ thống dẫn đường radar
 • Dịch tiếng Anh – radar navigation system


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

  +  66  =  67