Menu

2215 – 细节 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《细》字的笔顺动画演示

《细》的笔顺动画写字动画演示

《细》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《细》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《节》字的笔顺动画演示

《节》的笔顺动画写字动画演示

《节》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《节》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 易被忽略的细节
 • Phồn – 易被忽略的細節
 • Pinyin – Yì bèi hūlüè de xìjié
 • Bồi – I pây hu luy ưa tơ xi chía
 • Dịch tiếng Việt – Dễ dàng bỏ qua chi tiết
 • Dịch tiếng Anh – details that could be easily overlooked

Ví dụ 2:

 • Giản – 令人毛骨悚然的细节
 • Phồn – 令人毛骨悚然的細節
 • Pinyin – Lìng rén máogǔsǒngrán de xìjié
 • Bồi – Linh rấn mao cú sủng rán tơ xi chía
 • Dịch tiếng Việt – Chi tiết đáng sợ
 • Dịch tiếng Anh – the gory details


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

  +  32  =  34