Menu

2219 – 夏令营 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《夏》字的笔顺动画演示

《夏》的笔顺动画写字动画演示

《夏》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《夏》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《令》字的笔顺动画演示

《令》的笔顺动画写字动画演示

《令》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《令》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《营》字的笔顺动画演示

《营》的笔顺动画写字动画演示

《营》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《营》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 劳动夏令营
 • Phồn – 勞動夏令營
 • Pinyin – Láodòng xiàlìngyíng
 • Bồi – Láo tung xa linh dính
 • Dịch tiếng Việt – Trại hè lao động
 • Dịch tiếng Anh – work camp

Ví dụ 2:

 • Giản – 夏令营旅游
 • Phồn – 夏令營旅遊
 • Pinyin – Xiàlìngyíng lǚyóu
 • Bồi – Xa linh dính lủy dấu
 • Dịch tiếng Việt – Du lịch trại hè
 • Dịch tiếng Anh – summer camp tour.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

20  +    =  27