Menu

2220 – 鲜艳 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《鲜》字的笔顺动画演示

《鲜》的笔顺动画写字动画演示

《鲜》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《鲜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《艳》字的笔顺动画演示

《艳》的笔顺动画写字动画演示

《艳》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《艳》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这块包头的颜色真鲜艳
 • Phồn – 這塊包頭的顏色真鮮豔
 • Pinyin – Zhè kuài bāotóu de yánsè zhēn xiānyàn
 • Bồi – Chưa khoai pao thấu tơ dán sưa chân xiên dan
 • Dịch tiếng Việt – Màu sắc của Baotou này rất sáng
 • Dịch tiếng Anh – This headscarf is so bright.

Ví dụ 2:

 • Giản – 用鲜艳的颜色画这幅画
 • Phồn – 用鮮豔的顏色畫這幅畫
 • Pinyin – Yòng xiānyàn de yánsè huà zhè fú huà
 • Bồi – Dung xiên dan tơ dán sưa hoa chưa phú hoa
 • Dịch tiếng Việt – Vẽ bức tranh này với màu sắc tươi sáng
 • Dịch tiếng Anh – Do the painting with vivid colors.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 21 (2201 – 2250)

Comments

5  +    =  15